FARMASI BEAUTU WORLD se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke. Ličnim podacima smatraju se sve informacije kojima se utvrđuje identitet Kupca (ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.). FARMASI BEAUTU WORLD neće dostavljati niti razotkriti lične podatke Kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obaveza.

 

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo AUTORU I ADMINISTRATORU SAJTA FARMASI BEAUTU WORLD odgovorn za poštovanje načela zaštite privatnosti.. FARMASI BEAUTU WORLD se obavezuje da štiti lične podatke Kupaca time što prikuplja samo osnovne informacije o Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) FARMASI BEAUTU WORLD ima pravo da koristi isključivo radi ocene posećenosti i poboljšanja samog sadržaja.

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

  • Da bi ispunili Vašu porudžbinu
    Kada pošaljete svoju porudžbinu, koristimo Vaše podatke o ličnosti da bismo ispunili tu porudžbinu. Možemo Vas kontaktirati putem e-maila i/ili SMS-a kako bismo Vam poslali potvrdu o Vašoj porudžbini, uplati i statusu porudžbine. Ovo činimo da bismo ispunili naše ugovorne obaveze prema Vama.
  • Da bi smo Vas informisali o našim proizvodima i ponudama koje će Vam se možda dopasti
    Ako ste se prijavili na naš bilten, možemo Vam slati e-poštu i/ili SMS poruke o našim proizvodima i ponudama.

Kao pojedinac imate pravo da saznate koje podatke posedujemo o vama i ispravite ih ukoliko je to neophodno , takođe, imate pravo da se protivite daljem uzimanju podataka i njihovoj upotrebi. Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na veb prodavnicu  

 

Zadnja izmena politike privatnosti 10.03.2020

Top Img back to top