Месец: februar 2020.

Od FARMASI 014

Svet kozmetike – Farmasi

Da li i koliko vodite računa o izboru vaše kozmetike je pitanje koje se konstantno provlači među ženama. Na tržištu…